شناسنامه کبوتری به دنبال پرواز
 
نام کبوتری به دنبال پرواز
تماس با من
جنسیت مرد
سن 29
درباره من به نام او که تورا آفرید ...تقدیم به تو که هرگز نیافتمت...به دنبالت می گردم ای گمشده ی روزها و شبهای من ... کجایی ؟ نیستی ؟ کاش بودی تا سر بر شانه ات می گذاشتم ... تا میگریستم ...ز دست این دنیای بی وفا که مرا اینگونه کرد ... اری ... کاش می یافتمت ... کاش چشمانم را می بستم و پر می گشودم و تو را احساس می کردم عزیز دل ...باشد نیستی ...هر جا هستی خوش باشی ... تنها نفس بکش چون من با تنفس تو زنده ام ... ای تنهاترین گمشده ام ...

کشور ایران  
شهر فقط تووووووووووووووووووووووووووو

تحصیلات فقط تووووووووووووووووووووووووووو  
شغل فقط تووووووووووووووووووووووووووو  
سرگرمی ها فقط توووووووووووووووووووووووووووو  
علاقه مندی ها فقط توووووووووووووووووووووووووووو