تولدت مبارک نفسم...

درود...

 ۳ مرداد ۱۳۶۷

و امروز ۳ مرداد ۱۳۸۶

نفسم جشن تولد ۱۹ سالگیت مبارک....

شب تولدت باز مثل پارسال

بی قرارم بی قراری مثل هر سال

هزارون گل سرخ هدیه به تو یار

آسمون ستاره بارون شده این بار

تو این دقیقه ها, اون لحظه ها همه می دونن

برای تو گل عشق و بیارن

به تو می گن شدی عروس گل ها

تولدت مبارک گل زیبا

و فقط تو